جمله و نقل قول  جملات آزادی

جملات زیبا رابرت فریگنو - آزادی مسئولیتی طاقت فرساست، مسئولیتی بسیار سنگین برای افراد ضعیف که از پس آن بربیایند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  January 01, 1947