جمله و نقل قول  ال. فرانک بام

جملات زیبا ال. فرانک بام - هیچ دزدی، هر چقدر هم زبردست باشد، نمی تواند دانش تو را بدزدد، و به همین دلیل است که دانش بهترین و امن ترین گنج برای بدست آوردن است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  May 15, 1856
وفات:   May 06 , 1919