جمله و نقل قول  جرج برنارد شاو

جملات زیبا جرج برنارد شاو - موفقیت این نیست که هیچ وقت اشتباه نکنی، بلکه هیچ وقت یک اشتباه را دو بار مرتکب نشی

بیوگرافی

ملیت :   ایرلند
تولد:  July 26, 1856
وفات:   November 02 , 1950