جمله و نقل قول  سورن کیرکگارد

جملات زیبا سورن کیرکگارد - مردم به قدری بد من را می فهمند که حتی نارضایتی من از اینکه من را نمی فهمند را هم متوجه نمی شوند

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   دانمارک
تولد:  May 05, 1813
وفات:   November 11 , 1855