جمله و نقل قول  باب راس

جملات زیبا باب راس - شما به تاریکی نیاز دارید تا بتوانید روشنایی را نشان دهید

بیوگرافی

حرفه :   نقاش
ملیت :   آمریکا
تولد:  October 29, 1942
وفات:   July 04 , 1995