جمله و نقل قول  پریکلس

جملات زیبا پریکلس - ما تقلید نمی کنیم، بلکه الگویی برای دیگران هستیم

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   یونان