جمله و نقل قول  جک ما

جملات زیبا جک ما - اگر تسلیم نشوید، هنوز شانس دارید. تسلیم شدن بزرگترین ناکامی است

بیوگرافی

ملیت :   چین
تولد:  September 10, 1964