جمله و نقل قول  چارلز کولی

جملات زیبا چارلز کولی - اگر توانایی فکر کردن با توانایی اقدام کردن همراه نشود، ذهن برتر در عذاب خواهد بود

بیوگرافی

حرفه :   جامعه شناس
ملیت :   آمریکا
تولد:  August 17, 1864
وفات:   May 07 , 1929