جمله و نقل قول  هراکلیتوس

جملات زیبا هراکلیتوس - نتایج بزرگ نیازمند اهداف بزرگ است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان