جمله و نقل قول  فردریش نیچه

جملات زیبا فردریش نیچه - بهترین راه برای فاسد کردن یک جوان اینست که به او آموزش دهی برای کسانی که شبیه به او فکر می کنند ارزش بیشتری نسبت به کسانی که متفاوت فکر می کنند قائل باشد

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   آلمان
تولد:  October 15, 1844
وفات:   August 25 , 1900