جمله و نقل قول  ناپلئون بناپارت

جملات زیبا ناپلئون بناپارت - وقتی در هنگام شب لباس هایت را از تن در می آوری، نگرانی هایت را نیز از تن در بیار

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   فرانسه
تولد:  August 15, 1769
وفات:   May 05 , 1821