بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   انگلیس
تولد:  January 22, 1561
وفات:   April 09 , 1626