جمله و نقل قول  کنت نربرن

جملات زیبا کنت نربرن - معیار واقعی معلومات تو چیزی نیست که می دانی، بلکه این است که چیزی که می دانی را چطور با دیگران سهیم می شوی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  July 03, 1946