جمله و نقل قول  ولتر

جملات زیبا ولتر - اشک ها، زبان خاموش غم هستند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   فرانسه
تولد:  November 21, 1694
وفات:   May 30 , 1778