جمله و نقل قول  هنری فورد

جملات زیبا هنری فورد - من هیچ کسی را نمی توانم پیدا کنم که آنقدر آگاه باشد که با قطعیت بگوید چه چیزی ممکن است و چه چیزی ممکن نیست

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  July 30, 1863
وفات:   April 07 , 1947