جمله و نقل قول  آندره ژید

جملات زیبا آندره ژید - بهتر است به خاطر چیزی که هستی مورد تنفر باشی، نه اینکه به خاطر چیزی که نیستی مورد تحسین باشی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   فرانسه
تولد:  November 22, 1869
وفات:   February 19 , 1951