جمله و نقل قول  کنفوسیوس

جملات زیبا کنفوسیوس - دانش واقعی این است که میزان نادانی خود را بدانی

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین