جمله و نقل قول  جکی چان

جملات زیبا جکی چان - صنعت سینما، قماری بزرگ است

بیوگرافی

حرفه :   بازیگر
ملیت :   چین
تولد:  April 07, 1954