جمله و نقل قول  افلاطون

جملات زیبا افلاطون - هیچ کس منفورتر از کسی نیست که حقیقت را بیان می کند

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان