جمله و نقل قول  ارنست هولمز

جملات زیبا ارنست هولمز - هیچوقت دیدگاه خود از زندگی را بوسیلۀ تجربیات گذشته ات محدود نکن

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  January 21, 1887
وفات:   April 07 , 1960