جمله و نقل قول  امانوئل کانت

جملات زیبا امانوئل کانت - لازم نیست که وقتی زندگی می کنم، حتما با شادی زندگی کنم؛ ولی ضروری است که تا وقتی که زندگی می کنم، شرافتمندانه زندگی کنم

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   آلمان
تولد:  April 22, 1724
وفات:   February 12 , 1804