جمله و نقل قول  جیم والوانو

جملات زیبا جیم والوانو - من از داوری پرسیدم آیا به خاطر فکر بدی که درباره او میکنم می تواند خطای فنی از من بگیرد. او گفت “البته که نه”. بعد بهش گفتم که فکر میکنم تو بوی گندی میدی، و او از من خطای فنی گرفت. هرگز نمیتوانی به آنها اعتماد کنی!

بیوگرافی

حرفه :   ورزشکار
ملیت :   آمریکا
تولد:  March 10, 1946
وفات:   April 28 , 1993