جمله و نقل قول  مارک تواین

جملات زیبا مارک تواین - بهتر است دهانت را بسته نگهداری و بگذاری مردم فکر کنند که تو یک احمقی، تا اینکه آن را باز کنی و تمام شک و شبهه را از بین ببری

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 30, 1835
وفات:   April 21 , 1910