جمله و نقل قول  کنفوسیوس

جملات زیبا کنفوسیوس - هیچ وقت با کسی عهد دوستی نبند که بهتر از خودت نیست

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین