جمله و نقل قول  والت دیزنی

جملات زیبا والت دیزنی - اگر می توانی رویای انجام کاری را داشته باشی، پس می توانی آن را انجام دهی

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  December 05, 1901
وفات:   December 15 , 1966