جمله و نقل قول  والت دیزنی

جملات زیبا والت دیزنی - همه رویاهای ما می توانند به حقیقت تبدیل شوند، اگر شهامت دنبال کردن آنها را داشته باشیم

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  December 05, 1901
وفات:   December 15 , 1966