جمله و نقل قول  پوبلیوس سیروس

جملات زیبا پوبلیوس سیروس - یک پدر عصبانی، بیش از همه به خودش ظلم می کند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   روم