بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   روسیه
تولد:  October 07, 1952