جمله و نقل قول  سان تزو

جملات زیبا سان تزو - کسی که می خواهد مبارزه کند ابتدا باید بهای آن را بسنجد

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین