جمله و نقل قول  ارما بومبک

جملات زیبا ارما بومبک - بعضی وقتها من نمیتوانم طراحان لباس را درک کنم. انگار که در درس آناتومی بدن مردود شدند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 21, 1927
وفات:   April 22 , 1996