سخنان و جملات لبخند و خنده از بزرگان | نیکند

سخنان و جملات لبخند و خنده از بزرگان

اگر به دنبال نقل قول و جملات روحیه‌بخش در مورد خندیدن و لبخند زدن هستید، در اینجا می‌توانید جمله مورد نظر خود را پیدا کنید. لبخند حالتی از صورت است که عمدتاً با انقباض گوشه‌های دهان شکل می‌گیرد. اصولاً لبخند زدن نشانگر رضایت... بیشتر