جملات زیبا و بیوگرافی برایان تریسی (Brian Tracy) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی برایان تریسی (Brian Tracy)

برایان تریسی (متولد 5 ژانویه 1944) نویسنده کانادایی کتاب‌های خودیاری و رشد فردی است. تریسی بیش از 40 کتاب نوشته که بسیاری از آن‌ها تبدیل به کتاب‌های پرفروش شدند.

تریسی... بیشتر