جملات زیبا و بیوگرافی ویرژیل (Virgil) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی ویرژیل (Virgil)

پوبلیوس ورژیلیوس مارو (متولد 15 اکتبر سال 70 پیش از میلاد – متوفی 21 سپتامبر سال 19 پیش از میلاد) که معمولاً با نام ویرژیل یا ورژیل نامیده می‌شود، شاعر باستانی رومی دوره آگوستن ب... بیشتر