جملات زیبا و بیوگرافی رودیارد کیپلینگ (Rudyard Kipling) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی رودیارد کیپلینگ (Rudyard Kipling)

جوزف رودیارد کیپلینگ (متولد 30 دسامبر 1865 – متوفی 18 ژانویه 1936) نویسنده داستان‌های کوتاه، شاعر و رمان‌نویس انگلیسی بود.

آثار داستانی کیپلینگ شامل کتاب جنگل (... بیشتر