جملات زیبا و بیوگرافی پاپ ژان بیست و سوم (Pope John XXIII) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی پاپ ژان بیست و سوم (Pope John XXIII)

پاپ سنت ژان بیست سوم (متولد 25 نوامبر 1881 – متوفی 3 ژوئن 1963) با نام اصلی آنجلو جوزپه رونکالی از تاریخ 28 اکتبر 1958 تا زمان مرگش در سال 1963 مقام پاپ را در اختیار گرفت و در تار... بیشتر