جملات زیبا و بیوگرافی ماکس وبر (Max Weber) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی ماکس وبر (Max Weber)

کارل امیل ماکسیمیلیان "ماکس" وبر (متولد 21 آپریل 1864 – متوفی 14 ژوئن 1920) جامع... بیشتر