جملات زیبا و بیوگرافی ژولیوس سزار (Julius Caesar) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی ژولیوس سزار (Julius Caesar)

گایوس ژولیوس سزار (متولد سال 100 پیش از میلاد – متوفی 15 مارچ سال 44 پیش از میلاد) سیاستمدار، ژنرال، مؤلف برجسته نثر لاتین اهل روم باستان بود. او نقشی کلیدی در رخدادهایی که منجر به انتقال... بیشتر