زیبا و بیوگرافی جونی ایرکسون تیدا (Joni Eareckson Tada) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی جونی ایرکسون تیدا (Joni Eareckson Tada)

جونی ایرکسون تیدا (متولد 15 اکتبر 1949) نویسنده و مجری رادیویی معتقد به مذهب مسیحیت انجیلی و بنیانگذار مؤسسه جونی و دوستان، سازمانی شتاب‌دهنده به خدمات مذهبی مسیحی در م... بیشتر