جملات زیبا و بیوگرافی بقراط (Hippocrates) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی بقراط (Hippocrates)

بقراط (متولد سال 460 پیش از میلاد – متوفی سال 370 پیش از میلاد) که به بقراط دوم نیز مشهور است، پزشک یونانی عصر طلایی آتن (یونان کلاسیک) بود که... بیشتر