جملات زیبا و بیوگرافی هاولاک الیس (Havelock Ellis) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی هاولاک الیس (Havelock Ellis)

هنری هاولاک الیس (متولد 2 فوریه 1859 – متوفی 8 جولای 1939) پزشک، روشنفکر تجددطلب، و اصلاح طلب اجتماعی اهل انگلیس بود که در مورد تمایلات جنسی انسان به مطالعه پرداخت. او یکی از نویسندگ... بیشتر