جملات زیبا و بیوگرافی اف. اسکات فیتزجرالد (F. Scott Fitzgerald) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی اف. اسکات فیتزجرالد (F. Scott Fitzgerald)

فرانسیس اسکات کی فیتزجرالد (متولد 24 سپتامبر 1896 – متوفی 21 دسامبر 1940) که با نام اف. اسکات فیتزجرالد شناخته می‌ش... بیشتر