جملات زیبا و بیوگرافی دیوید لیوینگستون (David Livingstone) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی دیوید لیوینگستون (David Livingstone)

دیوید لیوینگستون (متولد 19 مارچ 1813 – متوفی 1 می 1873) میسیونر مذهبی پزشکی کلیسا و کاشفی در آفریقا اهل اسکاتلند بود. لیوینگستون یکی از محبوبترین قهرمانان ملی اواخر قرن نوزدهم بری... بیشتر