جملات زیبا و بیوگرافی کلارا بارتون (Clara Barton) | نیکند

جملات زیبا و بیوگرافی کلارا بارتون (Clara Barton)

کلاریسا "کلارا" هارلو بارتون (متولد 25 دسامبر 1821 – متوفی 12 آپریل 1912) پرستاری مبتکر بود که سازمان صلیب سرخ آمریکا را تأسیس کرد. بارتون به عنوان پرستار بیمارستان در جنگ داخلی آمر... بیشتر