نیکند | "April-13" فهرست شخصیت ها

متولدین در "April-13"


شخصیت ها حرفه ها
توماس جفرسون    (Thomas Jefferson) سیاستمدار
ژاک لاکان    (Jacques Lacan) روانشناس
ساموئل بکت    (Samuel Beckett) نمایشنامه نویس
گری کاسپاروف    (Garry Kasparov) سلبریتی