جمله و نقل قول  جملات کسب و کار و تجارت

جملات زیبا پلوتوس - کالای خوب، حتی اگر مخفی باشد، بزودی خریدار پیدا می کند

بیوگرافی

ملیت :   روم