جمله و نقل قول  پلوتوس

جملات زیبا پلوتوس - کالای خوب، حتی اگر مخفی باشد، بزودی خریدار پیدا می کند

بیوگرافی

ملیت :   روم