جمله و نقل قول  جملات کسب و کار و تجارت

جملات زیبا مارک تواین - هر گاه خود را در کنار اکثریت می بینی، وقت آن رسیده که متوقف شوی و تأمل کنی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 30, 1835
وفات:   April 21 , 1910