جمله و نقل قول  هنری فورد

جملات زیبا هنری فورد - تجارتی که فقط پول بسازد کسب و کار ضعیفی است

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  July 30, 1863
وفات:   April 07 , 1947