جمله و نقل قول  ارسطو

جملات زیبا ارسطو - ریشه های تعلیم و تربیت تلخ، ولی میوۀ آن شیرین است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان