جمله و نقل قول  جو بایدن

جملات زیبا جو بایدن - میدانم که من قرار نیست خودروهای عضلانی را دوست داشته باشم، ولی من خودروهای عضلانی را دوست دارم

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 20, 1942